Logo IE

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Masterat de Cercetare Informatica Economica

Programul de studii universitare de masterat ştiinţific de aprofundare Informatică Economică este organizat de Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică în cadrul facultăţii Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, acreditată prin lege pentru domeniul de licenţă Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora.
Studenti

Home | Descriere | Obiective | Anunţuri | Resurse | Curricula | Practică | Disertaţie | Contact