Logo IE

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Masterat de Cercetare Informatica Economica

Prin misiunea asumată, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E., de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează.

Misiunea programului de studii universitare de masterat ştiinţific Informatică Economică constă în formarea şi perfecţionarea de specialişti cu o calificare ridicată şi adecvată pentru activităţile informatice din domeniul economic. În acest sens, programul urmăreşte să asigure cursanţilor: Totodată, este vizată integrarea programului de masterat ştiințific Informatică Economică în Spațiul European de Învățământ Superior şi în Spațiul European al Cercetării.

Misiunea de învățământ şi cercetare ştiințifică asumată se justifică prin elemente de pertinență şi oportunitate în raport cu Clasificarea ocupaţiilor din România şi se raportează la obiectivele de învățământ şi de cercetare ştiințifică.

Prin planul său de învățământ, programul de studii universitare de masterat ştiințific Informatică Economică asigură absolvenților săi competențe compatibile cu următoarele calificări din Clasificarea ocupaţiilor din Români: Grupa 213 ‐ Specialişti în informatică, cuprinzând subgrupele: Specialiştii pregătiți sunt capabili de a concepe, proiecta, elabora, testa, implementa şi dezvolta sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele şi opțiunile de informatizare.

Home | Descriere | Obiective | Anunţuri | Resurse | Curricula | Practică | Disertaţie | Contact