Logo IE

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Masterat de Cercetare Informatica Economica

Formarea şi perfecționarea de specialişti cu o calificare ridicată şi adecvată pentru activitățile informatice din domeniul economic, dezvoltarea unei imagini de lider a programului în cadrul învățământului superior de informatică economică din România, precum şi crearea unei imagini favorabile a facultății şi a specialiştilor săi în mediul de afaceri şi în cel universitar din țară şi din străinătate.

Pentru îndeplinirea misiunii asumate, programul de studii universitare de masterat ştiințific Informatică Economică îşi propune următoarele obiective, urmărind activitatea didactică, pe cea de cercetare ştiințifică, precum şi pe cea de pregătire continuă:

Home | Descriere | Obiective | Anunţuri | Resurse | Curricula | Practică | Disertaţie | Contact