Logo IE

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Masterat de Cercetare Informatica Economica

Cerinţe şi precizări privind desfăşurarea practicii de specialitate

Pentru disciplina Practică de specialitate, fiecare student: sau

Termenul limită pentru depunerea documentului (adeverinţă sau convenţie) este 10.03.2017, la secretariatul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică (sala 2314).

Fiecare student îşi va desfăşura activitatea de practică la sediul partenerului de practică, urmărind concordanţa cu precizările programei analitice, după cum urmează:
Fiecare student va realiza un proiect folosind o metodologie de analiză-proiectare studiată în cadrul programului de master sau o alta la alegere, urmărind să parcurgă următoarele etape:
 1. definirea problemei (aplicaţie, grup de aplicaţii sau subsistem);
 2. analiza mecanismului economic care urmează a fi informatizat prin proiect;
 3. definirea funcţionalităţilor proiectului;
 4. stabilirea intrărilor în concordanţă cu ieşirile;
 5. analiza şi proiectarea structurilor de date;
 6. stabilirea necesarului de resurse software şi hardware;
 7. analiza şi proiectarea codurilor (inclusiv aspecte ale validării datelor);
 8. analiza şi proiectarea formatelor de intrare-ieşire;
 9. proiectarea bazei de date;
 10. elaborarea algoritmilor;
 11. elaborarea specificaţiilor de programare;
 12. scrierea programelor (limbaje de programare, SGBD-uri şi alte resurse software corespunzătoare specificaţiilor de programare);
 13. testarea şi implementarea proiectului;
 14. definirea activităţilor de întreţinere a funcţionării proiectului;
 15. elaborarea manualelor de proiectare şi utilizare a produsului informatic.
Termene de predare în derularea activităţii de practică, relative la structura proiectului:
 1. 23.03.2017 Documentaţia aferentă etapelor 1-3 din proiect, prin e-mail la adresa: (2 puncte)
 2. 11.05.2017 Documentaţia aferentă etapelor 4-9 din proiect, prin e-mail la adresa: (3 puncte)
 3. 25.05.2017 Documentația aferentă punctelor 10-15 din proiect, prin e-mail la adresa: (4 puncte)


Home | Descriere | Obiective | Anunţuri | Resurse | Curricula | Practică | Disertaţie | Contact