Logo IE

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Masterat de Cercetare Informatica Economica

Cerinţe şi precizări privind desfăşurarea practicii de specialitate


Home | Descriere | Obiective | Anunţuri | Resurse | Curricula | Practică | Disertaţie | Contact