Programul de studii universitare de masterat științific de aprofundare Informatică Economică este organizat de Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică în cadrul facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, acreditată prin lege pentru domeniul de licență Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrul acestora.

Scroll to top